Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2024

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 351/2023 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2024 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Pro rok 2024 byla průměrná základní cena zemědělských pozemků upravena celkem u 128 katastrálních území (z celkového počtu 13 039 katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou), z toho v 66 případech došlo ke snížení ceny a v 62 případech ke zvýšení ceny.

K největšímu snížení průměrné ceny došlo v k.ú. Spytihněv (o 3,39 Kč/m2), naopak k nejvyššímu zvýšení ceny v k.ú. Stráž u Mirotic (o 2,84 Kč/m2). Průměrná základní cena zemědělských pozemků za celé území České republiky v r. 2024 bude stejně jako v r. 2023 ve výši 7,13 Kč/m2.

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky. Ke změnám cen dochází zejména celkovým zpřesněním bonitačního mapování, změnami v hektarové výměře některých k. ú., obnovou katastrálních operátů a upřesňováním výměr druhů pozemků v kategoriích zemědělské půdy.

Novela vyhlášky je účinná od 1.1.2024 stejně jako určité části novely zákona o dani z nemovitých věcí v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Stanovuje se zvýšení všech sazeb daně z nemovitých věcí o 1,8 násobek. V důsledku toho dojde od 1. ledna 2024 ke zvýšení sazby daně pro vybrané zemědělské pozemky (tj. pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad nebo ovocných sadů) na 1,35 % a pro pozemky trvalých travních porostů na 0,45 %; pro vybrané zemědělské pozemky a pozemky trvalých travních porostů bude moci obec stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient v rozmezí 0,5 až 1,5. Celý výnos z daně z nemovitých věcí bude i nadále příjmem obcí.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2024 i ceny za předchozí období naleznete jako obvykle na stránkách www.farmy.cz v menu “Cena půdy“.

Zdroj: FARMY.CZ, 12.12.2023

NABÍDKY E-MAILEM

Přihlaste se k zasílání novinek emailem

E-mailová adresa

podrobné nastavení

PŘIHLÁSIT ODBĚR
* přihlášením vyjadřujete souhlas se zasíláním nabídek farem k prodeji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Zadaná adresa nebude využita k žádným jiným účelům a zasílání můžete kdykoliv zrušit.

KONTAKTY

FARMY.CZ
Puškinovo náměstí 681/3
160 00 Praha 6

e-mail: praha@farmy.cz
tel.: +420 220 922 711 (9-16 h)

Facebook

Podporujeme

dobrý anděl Nadační fond pro autismus Zdravotní klaun