Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2023

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 356/2022 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2023 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Pro rok 2023 byla průměrná základní cena zemědělských pozemků upravena celkem u 104 katastrálních území (z celkového počtu 13 039 katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou), z toho ve 48 případech došlo ke snížení ceny a v 56 případech ke zvýšení ceny.

K největšímu snížení průměrné ceny došlo v k.ú. Hájenky (o 2,68 Kč/m2), naopak k nejvyššímu zvýšení ceny v k.ú. Čichalov (o 2,13 Kč/m2). Průměrná základní cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky v r. 2023 bude stejně jako v r. 2022 ve výši 7,13 Kč/m2.

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky. Ke změnám cen dochází zejména celkovým zpřesněním bonitačního mapování, změnami v hektarové výměře některých k. ú., obnovou katastrálních operátů a upřesňováním výměr druhů pozemků v kategoriích zemědělské půdy.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2023 naleznete jako obvykle na stránkách www.farmy.cz v menu “Cena půdy“. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků.

NABÍDKY E-MAILEM

Přihlaste se k zasílání novinek emailem

E-mailová adresa

podrobné nastavení

PŘIHLÁSIT ODBĚR
* přihlášením vyjadřujete souhlas se zasíláním nabídek farem k prodeji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Zadaná adresa nebude využita k žádným jiným účelům a zasílání můžete kdykoliv zrušit.

KONTAKTY

FARMY.CZ
Puškinovo náměstí 681/3
160 00 Praha 6

e-mail: praha@farmy.cz
tel.: +420 220 922 711 (9-16 h)

Facebook

Podporujeme

dobrý anděl Nadační fond pro autismus Zdravotní klaun